The Living Museum


The Living Museum Tilburg is een vrijplaats waar mensen met geleefde ervaring op bijvoorbeeld het gebied van verslaving, psychiatrie of dakloosheid worden uitgenodigd om kunst te maken. Kunst helpt mensen in hun persoonlijk herstel. Dagelijks komen er tussen de 15 en 30 kunstenaars met geleefde ervaring naar het museum om kunst te maken, elkaar te ontmoeten, te inspireren, talenten te (her)ontdekken en hun werk te exposeren. Daarnaast biedt het museum plek aan een 5-tal zelfhulpgroepen en worden er in het museum regelmatig creatieve, herstel bevorderende activiteiten georganiseerd.

The Living Museum Tilburg is een stichting met een ideëel belang en is daardoor voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsoring. Gelukkig vinden we steeds meer bedrijven en fondsen, zoals het Jopie Fonds, die ons willen helpen om onze droom te verwezenlijken.