Heeft u een vraag?

Misschien wordt u vraag beantwoord in onze F.A.Q.
Zo niet, neem dan contact met ons op.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een gift? +-

Kijk op de website bij het tabblad 'zo werkt het' naar onze toetsingscriteria. Verder zijn op het tabblad 'Aanvraag' de voorwaarden terug te vinden.

Wil het JopieFonds ook donaties ontvangen? +-

Het beleid van het JopieFonds is er niet op gericht om verder te groeien in haar vermogen.

Wat is het jaarlijkse schenkingsbedrag? +-

Het jaarlijks schenkingsbedrag kan per jaar verschillen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het te verwachte rendement.