Heeft u een vraag?

Misschien wordt u vraag beantwoord in onze F.A.Q.
Zo niet, neem dan contact met ons op.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een gift? +-

Kijk op de website bij het tabblad 'zo werkt het' naar onze toetsingscriteria. Verder zijn op het tabblad 'Aanvraag' de voorwaarden terug te vinden.

Wil het JopieFonds ook donaties ontvangen? +-

Het beleid van het JopieFonds is er niet op gericht om verder te groeien in haar vermogen.

Wat is het jaarlijkse schenkingsbedrag? +-

Het jaarlijks schenkingsbedrag kan per jaar verschillen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het te verwachte rendement. De afgelopen jaren hebben we tussen de 50.000 en 75.000 euro per jaar geschonken.

De commissie giften werkt met 3 beoordelingsrondes (januari, mei en oktober). Per beoordelingsronde wordt ongeveer 1/3 van het beschikbare schenkingsbedrag uitgegeven.

Jaarrekening +-

Jaarlijks publiceert het bestuur (uiterlijk op 31 mei) het jaarverslag van het voorafgaande jaar.

Jaarverslag 2021