Over ons

Eind jaren ’50 nam Wim van der Weegen het bouwbedrijf over van zijn vader. Hiermee legde hij de basis voor Van der Weegen, dat vandaag de dag nog altijd toonaangevend is in Tilburg en omstreken. Het familiebedrijf is inmiddels in handen van de zevende generatie en staat bekend om innovatie en duurzaamheid.


Jopie van der Weegen

Wim van der Weegen liet zijn vermogen na aan zijn kinderen, onder wie zijn dochter Jopie van der Weegen. Dit vermogen heeft nooit een centrale rol gehad in het leven van Jopie. Geluk vindt Jopie niet in materiële zaken, wel in kleine, menselijke dingen. Ze gelooft sterk in de kracht van de natuur, is ze gek op dieren en is ze een grote inspiratiebron voor jongeren in haar omgeving.

JopieFonds

Jopie wil dat haar vermogen, nu en in de toekomst, op een positieve manier bijdraagt aan haar idealen. Samen met haar neef Stijn en nicht Claire komt ze op het idee een fonds op te richten waar lokale organisaties jaarlijks een verzoek kunnen indienen voor financiële steun. Het JopieFonds is geboren!


ANBI

Stichting JopieFonds bezit de ANBI-status. Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.

Organisatie

Stichting JopieFonds bestaat uit een bestuur en een commissie giften. De leden van het bestuur en de commissie zetten zich pro deo in voor de stichting. Voor de financiële transacties en de boekhouding wordt het JopieFonds ondersteund door het administratiekantoor van Van der Weegen. Het administratiekantoor ontvangt hiervoor jaarlijks een vooraf vastgestelde vergoeding. Zie voor meer informatie ons beleidsplan Stichting Jopie Fonds Beleidsplan Versie 1 4

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Minimaal twee leden zijn familieverwanten van Jopie van der Weegen. De bestuurders bezitten specifieke deskundigheid en dragen de doelgebieden een warm hart toe. De voornaamste taken van het bestuur zijn vermogensbeheer, het jaarlijks vaststellen van het schenkbedrag, het opstellen en goedkeuren van de jaarrekening en het schenkingsvoorstel van de commissie giften beoordelen en accorderen. Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar.

Huidige bestuursleden:

  • Stijn van der Weegen (voorzitter & lid commissie giften)
  • Jaap van Engelshoven (secretaris)
  • Marc Buster (penningmeester)
  • Gert-Jan Merks (bestuurslid)
  • Claire van der Weegen (bestuurslid & lid commissie giften)

Commissie Giften

De commissie giften ontvangt en beoordeelt de aanvragen. De leden van de commissie hebben ieder een eigen aandachtsgebied, binnen dit gebied blijven ze op de hoogte van kennis en netwerken. De commissie giften komt minimaal vier keer per jaar bijeen om de aanvragen te beoordelen. De commissie giften legt verantwoording af aan het bestuur.

Huidige leden Commissie Giften

  • Stijn van der Weegen (vergrote sociale cohesie)
  • Katja van der Grint - Haarselhorst (creatieve ontwikkeling van jongeren & welzijn voor dieren)
  • Claire van der Weegen (natuurbehoud & duurzame en biologische landbouw)