Jopie is warmhartig en bijzonder! In 2016 richtte ze Stichting JopieFonds op, zodat haar vermogen op een positieve manier bijdraagt aan haar idealen. Nu én in de toekomst! Het JopieFonds ondersteunt organisaties en stichtingen uit Tilburg en omgeving. Het fonds richt zich op de volgende vijf doelgebieden;

Behoud van de natuur | Jopiefonds
Behoud van de natuur
Welzijn voor dieren | Jopiefonds
Welzijn voor
dieren
Sociale cohesie | Jopiefonds
Sociale
cohesie
Duurzame biologische landbouw | Jopiefonds
Duurzame biologische landbouw
Creatieve ontwikkeling jongeren | Jopiefonds
Creatieve ontwikkeling jongeren


Call to Action

Over Jopie

Jopie van der Weegen is het kloppende hart achter de stichting. Uit haar idealen, kracht en vermogen is Stichting JopieFonds ontstaan. Jopie heeft haar leven nooit in het teken gesteld van haar verkregen vermogen. Het geluk zit voor Jopie niet in luxe, maar in de kleine dingen. Ze gelooft sterk in de kracht van de natuur en ze is een inspiratiebron voor jongeren in haar omgeving. Jopie heeft zelf geen kinderen, daarom wil ze met het JopieFonds haar positieve gedachtegoed laten voortleven.

Call to Action Call to Action