Stichting Straat, Heikant


Heikant: een Wereldwijk

Mede mogelijk gemaakt door Stichting Jopiefonds

Van 2 september t/m 3 oktober 2021 vond in Tilburg-Noord het culturele evenement Heikant: een Wereldwijk plaats. Stichting Straat organiseerde dit met vele partijen in die wijk en daarbuiten. Tentoonstellingen, excursies, een wijkquiz, een fotopuzzeltocht, een ‘reconstructie’ van het verdwenen Lijnsheike en een slotweekend met dans, muziek, theater, zang en andere presentaties waren de voornaamste activiteiten. Tevens verscheen het gelijknamige boek Heikant: een Wereldwijk van Berry van Oudheusden gepresenteerd.

Het succes van het evenement zat hem niet alleen in de grote opkomst van het publiek, maar ook in het feit dat de Heikanters op allerlei vlakken actief en betrokken waren. Die saamhorigheid, inzet en gastvrijheid zou je een relikwie van het verleden kunnen noemen. De Heikant als een wat verweesd deel van Tilburg, met de ringbaan en het kanaal als barrières tussen het ‘dorp’ Heikant en de stad. Dat historische gegeven is nog niet geheel voltooid verleden tijd.

De Heikant kent nu zo’n 40 tot 50 culturen en ook die kwamen in het programma aan bod: in het boek, in fotovorm tijdens exposities en in het slotweekend. Ook de oude (ex-)Heikanters, ondernemers en cultuurdragers lieten zich horen en zien. Meer dan bij alle vorige projecten van Stichting Straat was de trots voor de wijk een bepalende factor. Mede omdat Tilburg-Noord in het algemeen een ‘bedenkelijke’ reputatie zou hebben. Diverse bewoners duidden het vrijwel letterlijk: een multiculturele wijk is geen gemakkelijke wijk, maar wel met enorm veel kracht en kleur.

Het evenement is nu voorbij maar Berry van Oudheusden, projectleider van Stichting Straat, wil diegenen die er niet bij waren alsnog verleiden. ‘Ik ben niet van de promotiepraatjes, maar kan de Heikant van harte aanbevelen. Ga eens naar De Schans, een parel van een ‘herdgang’, zo’n oude Tilburgse nederzetting die je terugvoert in de tijd. Bezoek het Ronde Tafelhuis waar deuren naar vele culturen worden geopend. Ontdek het vele en ruime groen van parken en tuinen. Als ik bij de Oude Lind de brug over het kanaal passeer, heb ik het gevoel een andere wereld te betreden. Een wereldwijk!’