Zo werkt het

Je kunt je aanvraag tot een gift indienen met het digitale aanvraagformulier. De aanvraag moet vallen binnen één van de vijf doelgebieden van het JopieFonds. Voor alle aanvragen tot een gift gelden onderstaande toetsingscriteria:


 • Het project wordt uitgevoerd in de gemeente Tilburg of binnen een straal van 10 km van de gemeentegrens.
 • Het project komt ten goede aan een collectief.
 • Het merendeel van de betrokkenen binnen de organisatie of bij het project zijn vrijwilligers.
 • Geldbedragen worden uitsluitend aan concreet aanwijsbaar materieel uitgegeven.
 • Het JopieFonds doet uitsluitend eenmalige donaties.
 • Aanvragen voor exploitatiedoeleinden en/of personeelskosten komen niet in aanmerking voor een gift.
 • Aanvragen voor een feestelijke bijeenkomst van een besloten groep, komen niet in aanmerking voor een gift.
 • Aanvragen voor het doelgebied sociale cohesie dienen gericht te zijn op een groep mensen waarvoor de activiteit een bijzondere meerwaarde heeft óf een educatief karakter, passend bij één van de andere doelgebieden.
 • Een organisatie of individu mag maximaal één aanvraag per jaar indienen. Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden is voor een individu 1.000,- euro, een één- of meerdaags evenement 2.500,- euro en voor een langdurig gebruiksvoorwerp 5.000,- euro. Een individu kan in totaal niet meer dan 5.000,- euro in 5 jaar ontvangen en een organisatie niet meer dan 12.000,- euro in 5 jaar.
 • Indien een organisatie een geldbedrag heeft ontvangen voor een eerdere aanvraag, dan dient dit proces afgerond te zijn voordat een nieuwe aanvraag kan worden ingediend.
 • Alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.
 • De aanvrager gaat bij het indienen van het aanvraagformulier akkoord met de voorwaarden.


De 5 doelgebieden:

 1. Natuurbehoud
 2. Welzijn van dieren
 3. Creatieve ontwikkeling van jongeren
 4. Duurzame en biologische landbouw
 5. Het vergroten van de sociale cohesie