Stichting Benjamin


Stichting Benjamin Diessen is een ouderinitiatief die 24 uurszorg biedt aan 11 jongere met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Onze kinderen hebben, door de aard van hun beperking, behoefte aan structuur, regelmaat en een rustige en veilige woonomgeving. Als ouders hebben wij gemeend dat een dorp als Diessen zo’n veilige woonomgeving kan bieden. Hier geldt het welbekende ‘ons kent ons’. Bewoners kennen elkaar en begroeten elkaar, ongeacht leeftijd of beperking. Iedereen hoort erbij! Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen deel uitmaken van de maatschappij en waar kan dat beter dan in het hart van een klein dorp als Diessen! Wij zijn Jopiefonds enorm dankbaar voor hun fantastische bijdrage voor het realiseren van onze huiskamer!