MST Bus


MST|Mensen in Beeld Houden

Het MST is een stedelijk centrum voor educatie, ontmoeting en ondersteuning: informeel, laagdrempelig en gastvrij. De naam MST| Mensen in beeld houden, bevat onze missie in het kort. De concrete activiteiten van het MST zijn gegroepeerd in 3 aandachtsvelden: Non-formele educatie (‘leren’), Gastvrijheid (‘ontmoeten’) en Participatie en Ondersteuning (‘ondersteunen’).

Het MST heeft afgelopen jaren middels spreekuren veel mensen ondersteund; vluchtelingen, migranten, asielzoekers, straatkrantverkopers en minima; mensen die geen aansluiting hebben bij de hoofdstroom van de maatschappij. In coronatijd bereiken we minder mensen. We proberen het centrum zo goed mogelijk in de lucht te houden met onze 150 vrijwilligers.

MST-bus werkt

Dagelijks wordt de MST|bus gebruikt voor:

  • Het opruimen van vervuilde huizen, afvoeren van spullen naar de vuilstort;
  • Het verhuizen minima, vluchtelingen, ouderen;
  • Het Ophalen en hergebruiken van spullen (bijvoorbeeld: oude koelkast, wasmachine, meubels, fiets);

Veelal komen wij mensen tegen op het MST, die graag gebruik willen maken van de bus, maar de bus wordt ook gebruikt voor cliënten van woningbouwverenigingen, Amarant, GGZ, RIBW Traverse, IMW, Vluchtelingenwerk etc.

In 2021 hebben we met passen en meten de bus op de weg kunnen houden, rekening houdend met alle coronamaatregelen. Flip van Etten, vrijwilliger van het MST is de initiatiefnemer van de bus. Flip werkt al 25 jaar samen met het MST, zijn lijfspreuk is geïnspireerd door Poels: ‘Geloof in jezelf. Volg de weg van je hart’. De klussen worden bij Flip of bij het secretariaat van het MST aangemeld. Flip plant de klussen en voert ze uit samen met een team van vrijwilligers. Het Jopiefonds maakt het mogelijk dat we met de MST|bus in coronatijd mensen kunnen blijven ondersteunen.

MST | Mensen in beeld Houden

Gasthuisring 54a

5041 DT Tilburg

www.menseninbeeldhouden.nl