Krajicek playground


Op woensdag 11 mei is aan de Kruizemuntweg de zesde Krajicek Playground in Tilburg geopend! De Playground is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Tilburg, Sportbedrijf Tilburg, R-Newt jongerenwerk en de Krajicek Foundation. De Playground heeft financiële ondersteuning gekregen vanuit 3 Tilburgse fondsen, waaronder het JopieFonds. De financiële bijdragen wordt gebruikt voor de bekostiging van de Krajicek Scholarshippers (studiejaar 2022-2023), Tilburgse jongeren ontvangen deze studiebeurs, in ruil voor activiteiten op deze Playground.

Samen met gemeenten legt de Krajicek Foundation door heel Nederland Playgrounds aan. Dit zijn multifunctionele sportvelden waar kinderen op een sociaal veilige plek, dicht bij huis, onbezorgd kunnen sporten en spelen. Zij worden hierbij, minimaal twee keer per week, begeleid door professionele sportleiders én door Krajicek Scholarshippers. Dit zijn jongeren uit de wijk die in ruil voor een studiebeurs activiteiten op en rondom hun eigen Playground verzorgen. De Scholarshippers zijn rolmodellen in de wijk. Zo begeleiden zeer gemotiveerde jongeren uit de wijk zelf de activiteiten en werkt dit voor de hele buurt positief. De Krajicek Scholarshippers werken samen met de buurtsportcoaches van Sportbedrijf Tilburg.