Herenboerderij Goedentijd


Herenboeren Goedentijd

In het concept Herenboeren vormen ongeveer 200 huishoudens een coöperatie, die grond pachten en een boer in loondienst nemen. Op een duurzame manier wordt groente, fruit, eieren en vlees geproduceerd. De boer heeft de dagelijkse leiding op de boerderij. De coöperatieleden (Herenboeren) betalen maandelijkse contributie, waarmee de bedrijfsvoering wordt gerealiseerd. Wekelijks halen zij de verse oogst op van hun boerderij.

Begin 2020 zijn we na 2 jaar voorbereiding, ledenwerving en inrichting, eindelijk van start gegaan met onze Herenboerderij. Tijdens deze jaren heeft Jopiefonds ons financieel ondersteund bij het houden van informatieavonden, maken van promotiemateriaal, oprichten stichting, oprichten coöperatie, etc.

We zijn begonnen als (stichting) Herenboeren Hart van Brabant en het streven was om de boerderij zo dicht mogelijk bij de stad Tilburg te vestigen. Dat bleek een lastige opgave. Medio 2019 deed zich de kans voor om onze boerderij te vestigen in Alphen aan de weg de Goedentijd. Na wikken en wegen is gekozen voor deze locatie en zijn we omgedoopt tot (coöperatie) Herenboeren Goedentijd.

Afgelopen jaar is er een hoop werk verzet door de boer, de leden-vrijwilligers en het bestuur. Eerst de bodem vruchtbaar gemaakt, daarna de eerste groenten de grond in. Ondertussen lopen er koeien te grazen en zijn er kalfjes geboren. Er zijn 15 varkens verwelkomd. En er wordt gezaaid, geplant, geschoffeld en geoogst.

En er is flink geoogst. Om een indruk te geven van wat er zoal van de boerderij komt: tot oktober onder andere al bijna 500 spitskolen, 1.300 knolvenkels, 1.350 kg aardappelen, zo’n 2.000 rode bieten, 2.650 courgettes en bijna 29.000 eieren.

Ondanks dat de herenboerderij volop in bedrijf is, zit de coöperatie nog niet helemaal vol. Dus is het promoten van het concept en de boerderij en het werven van leden nog steeds nodig. Hierbij heeft Jopiefonds ons afgelopen jaar wederom financieel gesteund. Vanwege coronamaatregelen waren fysieke infomomenten niet altijd mogelijk en hebben we geld overgehouden voor promotie in 2021.

Op zaterdag 26 september 2020 was de officiële opening van de herenboerderij Goedentijd. Eerder uitgesteld vanwege coronamaatregelen. Naast diverse activiteiten als een speurtocht en taarten-bakwedstrijd wilden we de leden verblijden met een praktisch welkomscadeau. Dit is een tas geworden, waarmee de leden wekelijks de verse oogst kunnen komen ophalen. De tas is mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Jopiefonds.

Mocht je meer willen weten over het concept Herenboeren, of een kijkje willen nemen op de boerderij, kijk dan op herenboerengoedentijd.nl/agenda. We hebben regelmatig informatie- en kijkmiddagen op de boerderij voor geïnteresseerden.