Gouden Mix


Graag wil het bestuur van De Gouden Mix het Jopiefonds bijzonder hartelijk bedanken voor de financiële bijdrage van € 1.500,-. Deze bijdrage komt ten goede aan de dekking van de kosten voor de ontwikkeling van de muzikale show: "MUZIEK & ROMANTIEK, een gouden mix".