GoolseGids


De Goôlse Gids is een voorziening in digitale voor de bewoners van de gemeenten Goirle en Riel. Er wordt een compleet overzicht gegeven van de faciliteiten die beschikbaar zijn op het gebied van zorg, welzijn en sport. Daarnaast bevat het gegevens van organisaties die regionaal en landelijk aktief zijn op genoemde gebieden en die een bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van burgers.

Gegevens kunnen worden opgezocht en geraadpleegd. Momenteel zijn ruim 1400 unieke vermeldingen opgenomen en is sprake van een grote compleetheid.

De Goôlse Gids is gratis en vrij toegankelijk en voettekst kan worden gebruikt op iedere telefoon, tablet of (laptop) computer. Zoekgegevens worden, uit veiligheidsoverwegingen, niet opgeslagen.

Gegevens vormen het hart van de toepassing. Deze moeten actueel, juist en volledig zijn. Ze worden niet opgeslagen in De Goôlse Gids, maar er wordt verwezen naar websites van de organisaties die worden vermeld. Daar organisaties zelf zorg dragen voor het vermelden van de juiste gegevens op hun websites, behoeft dat tijdrovende werk niet in De Goôlse Gids te worden gedaan.

Bij het ontwerp is specifiek aandacht besteed aan de (ouder) niet of nog niet vaardige gebruiker. Zo wordt niet voorgeschreven hoe er moet worden gezocht, maar kan dat op verschillende, zelf te kiezen, manieren worden gedaan om tot hetzelfde resultaat te komen.

De Goôlse Gids biedt een uitgebreid overzicht van organisaties die hulp aan inwoners kunnen bieden en geeft inzicht in (gratis en betaalde) dienstverlening en biedt tevens een overzicht van alle sportfaciliteiten die beschikbaar zijn.