Buddies


We zijn erg blij dat we van Stichting Jopie op 6 juni jl. € 1.000,- mochten ontvangen voor het realiseren van nieuwe Buddykoppels voor [Buddies] in 2023. Het vriendschapsprogramma staat in het teken van het realiseren van bijzondere vriendschappen tussen jongeren met en zonder handicap. [Buddies] inspireert jongeren met een handicap om samen met andere jongeren, zonder handicap, activiteiten te ondernemen, te organiseren of samen te werken. De leukste momenten beleef je immers samen. Hierdoor is het mogelijk om eenzaamheid te doorbreken, de sociale acceptatie van jongeren met een licht verstandelijke of fysieke beperking uit Tilburg in de maatschappij te verbeteren en het gevoel van eigenwaarde te versterken. We zijn dankbaar dat we dit kunnen realiseren mede dankzij uw bijdrage. Nogmaals hartelijk dank voor uw toewijzing, mede namens de Buddykoppels.