Bijenhotels Bels Lijntje


Coöperatie Bels Lijntje is samen met diverse partners de biodiversiteit langs en nabij het fietspad aan het herstellen. Graag willen ze een bloemen- en bijenlint van 33 kilometer lang realiseren, van Tilburg tot Turnhout met in totaal drie bijen-knooppunten. Het eerste bijen-knooppunt is mede dankzij het JopieFonds gerealiseerd op landgoed Leijkant en het Groene Bosch, op grensgebied Tilburg-Riel. Door het aanplanten van diverse struiken en bloemen alsmede het plaatsen van bijenhotels, wordt een ideaal bijen leefgebied gecreëerd! Met de donatie van het JopieFonds zijn er 5 bijenhotels met informatiepanelen geplaatst en konden vele schoolkinderen betrokken worden bij het inzaaien van bloemenranden en het planten van struiken.