Belevingstuin De Bijsterstede


In de wijk d'n Besterd ligt een bijzondere tuin. Deze tuin wordt gedeeld door woonzorgcentrum de Bijsterstede en een naastgelegen basisschool en BSO. Samen hadden ze de wens om de tuin op te knappen en er een echte belevingstuin van te maken met veel groen, spelelementen en ontmoetingsplekken. Dankzijn de steun van diverse sponsoren en de inzet van medewerkers, bewoners en vrijwilligers kan er voortaan volop buiten genoten worden! Hartelijk dank daarvoor!